Kritéria pro zobrazení dodavatelů a produktů

Je známo, že výdaje na energie začaly tvořit čím dál významnější položku rozpočtu domácností. Věděli jste ale, že:

  • Během roku 2022 proběhla změna dodavatele energií u téměř 763 tis. odběrných míst z celkových 9 mil., tzn. pouze u 8 % z nich?
  • Ke konci března 2023 fungovalo v České republice 58 dodavatelů zemního plynu a 108 dodavatelů elektřiny?
  • Dodavatelé vydávají nové ceníky zhruba třikrát ročně?
  • Velkoobchodní cena zemního plynu klesla meziročně o 31 % a u elektřiny o 22 % ke konci března 2023 a že obě ceny v tento den byly pod cenovými stropy dle platných vládních nařízení?

Z dat je patrné, že změna dodavatele energií není úplně jednoduchá záležitost, možná i kvůli počtu alternativ,ze kterých může zákazník vybírat a složitosti nabídek. Jednotlivé produkty a dodavatele za vás hodnotíme, abychom vám usnadnili vaše rozhodování. Výslednou hodnotu z tohoto hodnocení označujeme jako DEAP Index, podle kterého nabídky dodavatelů řadíme.

Co je DEAP hodnocení?

DEAP hodnocení je nástroj, který poskytuje ucelené hodnocení dodavatelů elektřiny a zemního plynu a jejich produktů nabízených v České republice.

Nejvyšší možné hodnocení (tedy nejlepší) dosažené v rámci DEAP Indexu je 10. Čím nižší hodnoty DEAP Index nabývá, tím je hodnocení nižší.

Jak DEAP hodnocení funguje?

DEAP hodnocení nevychází pouze z ceny produktu, ale zohledňuje i další faktory, jako jsou například sankce za předčasné ukončení, velikost dodavatele, jeho finanční zdraví nebo kvalita zákaznického servisu. Postupem času chceme tyto parametry dále rozšířit, aby hodnocení bylo ještě více vypovídající. Používáme data z ověřených zdrojů. DEAP hodnocení jsme navrhli tak, abychom ho chtěli sami použít při výběru dodavatele energií. DEAP hodnocení je agregováno do jednoho čísla v podobě DEAP Index.

K čemu je DEAP hodnocení?

DEAP hodnocení má za cíl usnadnit rozhodování zákazníků při výběru produktů a šetřit jejich čas. Rádi bychom také přispěli ke kultivaci trhu a zajištění zpětné vazby pro dodavatele, kteří pak mohou výsledky hodnocení zvážit v rámci svého dalšího rozvoje a kvalitě poskytovaných produktů.

Jsou v DEAP hodnocení všichni dodavatelé?

DEAP hodnocení zahrnuje pouze ty dodavatele, kteří mají v součtu alespoň 5 000 odběrných míst (elektřina +zemní plyn). Informace ohledně počtu odběrných míst získáváme z veřejných informací poskytovaných operátorem trhu OTE, a.s. (https://www.ote-cr.cz). Do hodnocení nezahrnujeme ty dodavatele, kteří nenabízí ceníky pro domácnosti a jejichž ceníky nejsou dostupné po celé České republice. Pokud k produktu dodavatele nemáme veškeré informace, tak produkt nehodnotíme.

Kam se obrátit s dotazy ohledně DEAP hodnocení?

Vaši zpětnou vazbu uvítáme. Pokud budete mít připomínky k DEAP hodnocení, objevíte nějakou chybu nebo rozpor, nebo se budete chtít na něco zeptat napište nám na e-mail index@deap.cz.